Partilast

Frysetransport, kjøletransport og varmetransport

Frysetransport, kjøletransport og varmetransport for bedrifter i Oslo, Akershus og Østfold er vårt fokusområde. KS Termotransport AS disponerer en stor flåte av termobiler som distribuerer varer i faste rutenett på Østlandet. Vi har kvalitetsystemer som tilfredstiller krav fra Mattilsynet og vår største kunde er Nortura SA.


For mer informasjon om frysetransport, kjøletransport og varmetransport kontakt oss.

Transport av partilast - faste oppdrag og forespørsel

KS Termotransport utfører transport av partilast (frysetransport, kjøletransport og varmetransport), både som faste oppdrag og på forespørsel fra kunder. Vi har mange gode samarbeidspartnere som sikrer en ubrutt kjølekjede for våre kunder også utenfor det området hvor vi direkte leverer med egne biler. Vårt omfattende nettverk gir kundene fordeler i form av kontinuitet og pålitelighet, samt kostnadsfordeler, leveringssikkerhet og kvalitet.

Tempererte leveranser

Vi tilbyr tempererte leveranser som når frem til avtalt tid. Våre sjåfører og dyktige koordinatorer danner ryggraden i den raske og effektive håndteringen. KS Termotransport logger temperaturen under transport, og mottar alarm umiddelbart dersom temperaturen beveger seg utenfor ønsket sone. Vi fokuserer på egenkontroll, og har en grundig opplæring av nyansatte.

For mer informasjon om frysetransport, kjøletransport og varmetransport kontakt oss.